Bergsprängartango

Refr:
När jag dansa' en bergsprängartango i Gällivare,
pang i mitt hjärta sa' det,
och sen till prästen bar de'.
Jag med en bergsprängartango i Gällivare,
tänt vare' här och jag blev kär.

När jag dansa' en bergsprängartango i Gällivare,
krutet blev tort, det hände,
jag på stubinen tände.
Jag med en bergsprängartango i Gällivare,
allt hade gått liksom ett skott.
Hon bjöd upp mig, tog om mig, höll i mig, höll av mig.
Hon var som ett stycke ren dynamit.
Ja, det snurra i knoppen och det kändes i kroppen.
Mitt hjärta blev som sprängt av dynamit.

Refr.

Och av valkiga händer fick armarna ränder,
en bergsprängarbas han kan ta i.
Som en borr i mitt hjärta, med underbar smärta,
jag kände att jag hennes ville bli.

Refr.