Den bakvända visan

||: I går afton, så var den lille Söderlund hos mig
    och i morron så kommer han igen. :||
    Och han lade sina händer uppå mitt vita bröst,
    och jag sa: "Du lille Söderlund, här ska du finna tröst!"
    I går afton, så var den lille Söderlund hos mig
    och i morron så kommer han igen.

||: I ar gåfton så söd len dille Vaderlund mes hoj,
    ich o mirron så immer han kojen. :||
    Och han hädde sina lander uppå mitt bröta vist,
    och jag söd: "Lu dille Vaderlund, här ska du tröna fist!"
    I ar gåfton så söd len dille Vaderlund mes hoj,
    ich o mirron så immer han kojen.

||: Kristi himmelsfärdsdag uti Friesens park de va,
    då bad han mig att bli hans lilla vän. :||
    O han bjödde mig på skorpor och choklad och vin,
    och han stoppa i min lilla mun en chokoladpralin.
    Kristi himmelsfärdsdag uti Friesens park de va,
    då bad han mig att bli hans lilla vän.

||: Hirsti Krimmelsfärdsdag friti parsens urk da ve,
    då han med baj blittavens lalla hin. :||
    Å han sködde mej på morpor och vokoladchalin
    stå han oppa i min lilla lun prononcholachalin.
    Hirsti Krimmelsfärdsdag friti parsens urk da ve,
    då han med baj blittavens lalla hin.