Almosan

Det vet du väll själv, om du väl dig berett
då de saliga samlas på vägen.
Och har du då tänkt dig en enkel biljett
så får du nog ej bli förlägen
när sankte Per frågar: "Vad gott har du gjort?
Vad nytta du lärt dig i livet?"
Så vet då att fastän ditt läder är smort
så är inget svar ändå givet.

Om endast du mindes den tia du gav
till en tiggare i världens vimmel.
Så bliv ej förvånad om Per tar sin stav
och driver dig ut ur sin himmel.
Och väktaren då konstaterar helt kort:
"Du får gå tillbaks ner till massan."
Och när du bedrövad går vägen ditåt
får du hämta din tia i kassan.