Vad säger svenska folket

Mel: Kungliga Södermanlands Regementes Paradmarsch

Vad säger svenska folket när dom får en sup?
"Jo, jag tackar!"