Nu klinger igjennom den gamle stad

Nu klinger igjennom den gamle stad
på ny en studentersang,
og alle mann alle i rekke og rad
svinger op under begerklang,
Og mens borgerne våkner i køia
og hører den glade kang-kang,
synger alle mann, alle mann, alle mann,
alle mann, alle mann, alle mann.

Refr :
Studenter i den gamle stad,
ta vare på byens ry.
Husk på at jenter, øl og dram
var kjempernes meny.
Og faller I alle mann alle,
skal det gjalle fra alle mot sky:
La'kke byen få ro,
men la den få merke
den er en studenterby.

Og øl og dram og øl og dram,
og øl og dram og øl og dram.

I den gamle staden satt
så mangen en konge stor
og hadde nok av øl fra fat,
og piker ved sitt bord.
Og de laga bøljer i gata,
når hjem i fra gilde de for,
og nu sitter de alle mann alle i Valhall
og traller til oss i kor:

Studenter i den gamle...

Og øl og dram og øl og dram,
og øl og dram og øl og dram.

På Elgester var det liv
i klostret dag och natt,
der hadde de sin kagge
og der hadde de sin skatt.
De herjet i Nonnenes gate
og rullet og tullet og datt,
og nå skuer de fra himmelen ned
og griper sin harpe ned.

Studenter i den gamle...

Og øl og dram og øl og dram,
og øl og dram og øl og dram.

Når vi er vandret hen
og staden hviler et øyeblikk,
da kommer våre sønner
og tar op den gamle skikk.
En lek mellom muntre buteljer,
samt aldri så lit' erotikk.
Og så sitter vi i himmelen
og stemmer opp vår replikk:

Studenter i den gamle...