En sejdel med öl

Vad vore livet, kamrater,
utan en sejdel med öl?
Vad vore sill och potater,
förutan en sejdel med öl?
Av vatten och humlen och malten och jäst
så skapar Vår Herre den dryck som är bäst!

Vad vore livet, kamrater,
utan en sejdel med öl?
Vad vore sill och potater,
förutan en sejdel med öl?
Vad gör väl en män'ska, när nöden är störst?
Jo, mänskan tar ölet och släcker sin törst!

Vad vore livet, kamrater,
utan en sejdel med öl?
Vad vore sill och potater,
förutan en sejdel med öl?
När en gång för alla vi falla ifrån,
slå tappen ur tunnan till kyrkklockors dån!

Vad vore livet, kamrater,
utan en sejdel med öl?
Vad vore sill och potater,
förutan en sejdel med öl?